BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Iezechiel

Capitolul 39
1. << Iar tu, fiul omului, rosteşte proorocie împotriva lui Gog şi spune: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Iată, Eu sînt împotriva ta, Gog, prinţul lui Roş, al lui Meşec şi al lui Tubal!
2. Te voi ademeni şi te voi trage, te voi scoate din hotarele de la miază-noapte şi te voi aduce în munţii lui Israel.
3. Acolo voi scoate aurul tău din mîna stângă a ta şi voi arunca săgeţile tale din mîna dreaptă a ta.
4. Cădea-vei în munţii lui Israel, tu şi toate oştile tale şi popoarele cele ce sînt cu tine; şi te voi da spre mîncare la tot felul de păsări de pradă şi fiarelor câmpului.
5. Cădea-vei în cîmp deschis, căci Eu am spus acestea >>, zice Domnul Dumnezeu.
6. << Şi voi trimite foc în pămîntul lui Magog şi asupra locuitorilor insulelor, care trăiesc fără grijă şi vor şti că Eu sînt Domnul.
7. Voi arăta numele Meu cel sfînt poporului Meu Israel şi nu voi mai lăsa de acum să se necinstească sfînt numele Meu şi vor ştii neamurile că Eu sînt Domnul cel sfînt în Israel.
8. Iată, aceasta va veni şi se va împlini, zice Domnul Dumnezeu; aceasta este ziua aceea de care am grăit Eu.
9. Atunci locuitorii cetăţilor lui Israel vor ieşi şi vor aprinde foc, vor arde armele, scuturile, pavezele, arcurile, săgeţile, lăncile şi suliţele; şapte ani le vor arde.
10. Nu vor aduce lemne din câmp, nici nu vor tăia din pădure, ci vor arde numai arme; vor jefui pe jefuitorii lor şi vor prăda pe prădătorii lor, zice Domnul Dumnezeu.
11. În ziua aceea voi da lui Gog loc de mormînt, în Israel, valea trecătorilor, la răsărit de Marea Moartă şi mormîntul acela va împiedica pe trecători; acolo vor îngropa pe Gog şi toată tabăra lui şi vor numi valea aceea Valea taberei lui Gog.
12. (acest verset va fi introdus in curand)
13. (acest verset va fi introdus in curand)
14. (acest verset va fi introdus in curand)
15. (acest verset va fi introdus in curand)
16. (acest verset va fi introdus in curand)
17. (acest verset va fi introdus in curand)
18. (acest verset va fi introdus in curand)
19. (acest verset va fi introdus in curand)
20. (acest verset va fi introdus in curand)
21. (acest verset va fi introdus in curand)
22. (acest verset va fi introdus in curand)
23. (acest verset va fi introdus in curand)
24. (acest verset va fi introdus in curand)
25. (acest verset va fi introdus in curand)
26. (acest verset va fi introdus in curand)
27. (acest verset va fi introdus in curand)
28. (acest verset va fi introdus in curand)
29. (acest verset va fi introdus in curand)
31. Spre curtea cea de la margine, avea şi pridvor; pe stâlpii ei erau palmieri săpaţi, iar scara dinaintea ei era cu opt trepte.
32. Apoi m-a dus la poarta cea dinspre răsărit a curţii celei dinăuntru şi a măsurat-o şi a găsit aceeaşi măsură.
33. Camerele ei cele de pe laturi, stâlpii ei şi pridvorul ei erau de aceeaşi măsură. Împrejur avea ferestre la camere şi la pridvor. Lungimea ei era de cincizeci de coţi şi lăţimea de douăzeci şi cinci de coţi.
34. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine şi avea palmieri săpaţi pe stâlpii ei de o parte şi de alta a intrării; iar scara ei avea opt trepte.
35. După aceea m-a dus la poarta cea dinspre miazănoapte şi a măsurat-o şi a găsit aceeaşi măsură.
36. Ea avea camere pe de lături, stâlpi, pridvor şi ferestre pe din afară; în lungime avea cincizeci de coli, iar în lăţime douăzeci şi cinci de coli.
37. Pridvorul ei era spre curtea cea de la margine şi palmieri avea şi pe unul şi pe altul din stâlpii de la intrare; iar scara ei avea opt trepte.
38. Mai era o cameră care se deschidea spre pridvorul porţii; acolo se spăla jertfa arderii de tot.
39. Iar în pridvorul porţii erau două mese de o parte a intrării şi două mese de cealaltă parte, pe care se tăiau jertfele arderii de tot, jertfele pentru păcat şi jertfele pentru vină.
40. Pe latura din afară a pridvorului, spre răsărit, aproape de intrarea porţii celei dinspre miazănoapte, se aflau două mese şi pe cealaltă latură a pridvorului, spre apus, se aflau iar două mese.
41. Aşadar erau patru mese de o parte şi patru mese de cealaltă parte; în total opt mese, pe care se tăiau jertfele.
42. Patru mese, pentru pregătirea arderilor de tot, erau de piatră cioplită, lungi de un cot şi jumătate şi late de un cot şi jumătate şi înalte de un cot. Pe ele se puneau uneltele de junghiat, arderile de tot şi jertfele celelalte.
43. Pe margine, de jur împrejur mesele aveau un pervaz din ele, înalt de un lat de mână; iar deasupra meselor era acoperământul, ca să le apere de ploaie şi de căldură.
44. În curtea cea dinăuntru, în partea din afară a clădirilor porţilor, erau două camere pentru cântăreţi: una pe latura clădirii porţii dinspre miazănoapte, cu faţa spre miazăzi, iar cealaltă pe latura clădirii porţii celei de miazăzi, cu faţa spre miazănoapte.
45. Şi mi-a zis bărbatul acela: Camera aceasta, cu faţa spre miazăzi, este pentru preoţi care veghează la paza templului;
46. Iar camera cea cu faţa spre miazănoapte este pentru preoţii care fac slujba la altar; aceştia sunt fiii lui Ţadoc, singurii dintre fiii lui Levi care se apropie de Domnul ca să-I slujească.
47. Apoi a măsurat curtea şi a găsit o sută de coţi în lungime şi o sută de coţi în lăţime; ea era în patru colţuri, iar în faţa templului se ridica altarul.
48. Apoi m-a dus în pridvorul templului, a măsurat stâlpi pridvorului şi a găsit cinci coţi de o parte şi cinci coţi de cealaltă parte, de la ţâţânile uşilor până în pereţi trei coţi de o parte şi trei coţi de altă parte.
49. Lungimea pridvorului era de unsprezece coţi şi lăţimea de douăzeci de coţi. La el suia o scară cu zece trepte. Şi lângă stâlpi erau coloane: una de o parte şi alta de altă parte a intrării.